Eerst volgt er een kennismakingsgesprek met de klant ter plaatse en worden er foto's gemaakt van de bestaande situatie om een beter beeld te krijgen tijdens het tot stand brengen van het voorontwerp. Hier worden de dromen, wensen en ideeën van de klant overlopen en wordt de haalbaarheid ervan besproken. Daarna overlopen we met de klant onze manier van werken en onze visie. Ook bekijken we samen wat er moet behouden blijven van het bestaande en in welke mate wij de vrijheid krijgen om tot het gewenste eindresultaat te komen (budget, stijl, creativiteit, …).

Als er na dit gesprek een wederzijds vertrouwen is, zullen wij overgaan tot een voorontwerp en het opmaken van een offerte. Wanneer dit een feit is, wordt er opnieuw afgesproken met de klant bij ons op kantoor om het voorontwerp en de offerte te overlopen. Ook het voorziene budget en de voorziene uitvoeringsperiode van de klant wordt overlopen zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

 

Na goedkeuring van de offerte kunnen we het voorontwerp verder uitwerken en aanpassen om zo tot het definitieve ontwerp te komen.

 

Als het definitieve ontwerp een feit is, kan er begonnen worden met de keuze van materialen samen met de klant en de voorbereidingswerken van het project. Ook professioneel kleuradvies en algemeen interieuradvies (raamdecoratie, behangpapier,…) behoren tot ons takenpakket. Daarna kan er overgegaan worden tot het vergelijken van prijzen van de aannemers om zo te beslissen met welke aannemers er in zee wordt gegaan en er een overzicht ontstaat van het totaal kostenplaatje.  


Nu dit allemaal vastligt, kunnen we de uitvoeringsperiode vastleggen met een begin- en einddatum voor alle aannemers zodat de werken elkaar vlot opvolgen zonder onnodige vertragingen. Tijdens de uitvoering van de werken is het onze prioriteit om alles nauwgezet op te volgen, te evalueren, in goede banen te leiden en indien nodig bij te sturen.

 

Ook zullen er tijdens de uitvoering van de werken meerdere werfvergaderingen plaatsvinden met aannemers en klant. Zo trachten wij de klant zo veel mogelijk bij het project te betrekken zonder hem hiermee onnodig te belasten.

 

Onze sterkte schuilt ook in het feit dat wij zelf instaan voor de afwerking, wat als extra troef geeft dat wij als laatste aanwezig zijn op de werf en zo nog eventuele gebreken kunnen oplossen alvorens de oplevering (extra controle).

 

Na uitvoering van alle werken gaan wij samen met de klant ter plaatse kijken voor de oplevering van de werken en noteren we eventuele gebreken die dan zo snel mogelijk in orde worden gebracht. Tijdens deze oplevering wordt de tevredenheid van de klant getoetst want streven naar een constante verbetering is een belangrijk gegeven voor ons. Ook worden er foto's van het eindresultaat genomen. Deze worden in een bundeltje aan de klant bezorgd, samen met de foto's die werden genomen voor de aanvang van de werken.

 

Voor meer informatie over interieurprojecten, druk op de deze link zodat wij u kunnen contacteren voor verdere afspraken.